[Chi Tiết] Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Phi Mậu Dịch

Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch được nhiều người quan tâm vì đây là nhóm hàng hoá đặc biệt không được bán và không được khấu trừ thuế. Vậy khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch cần lưu ý những gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây

Danh mục hàng hoá xuất khẩu phi mậu dịch

Bên cạnh thủ tục xuất khẩu hàng hoá phi mậu dịch, cũng cần biết về quy định danh mục hàng hoá xuất khẩu phi mậu dịch 

 • Quà biếu, tặng của tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài gửi tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam và ngược lại.
 • Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cũng như của những người làm việc tại các cơ quan và tổ chức này.
 • Hàng hoá viện trợ nhân đạo.
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam miễn thuế.
 • Hàng mẫu không thanh toán.
 • Dụng cụ, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh.
 • Tài sản di chuyển của tổ chức hoặc cá nhân.
 • Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, cũng như hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế.
 • Hàng phi mậu dịch khác.

Hàng hoá phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT không?

Khấu trừ thuế GTGT là một lợi ích quan trọng mà các doanh nghiệp mong muốn nhận được. Thuế GTGT trong quy định xuất khẩu hàng hoá phi mậu dịch không phải trường hợp nào cũng khấu trừ. 

Tất cả các loại thuế phải đóng cho hàng hóa phi mậu dịch khi nhập khẩu sẽ được tính vào chi phí sản xuất và kinh doanh.

Về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đối với hàng phi mậu dịch, Tổng cục Thuế đã cung cấp hướng dẫn cụ thể qua các công văn như sau:

 • Công văn 1136/TCT-CS ngày 08/04/2010
 • Công văn 3271/TCT-KK ngày 14/08/2014

Theo các công văn này, được xác nhận rằng hàng phi mậu dịch không được khấu trừ thuế GTGT. Nguyên nhân là vì hàng phi mậu dịch được nhập khẩu không phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế.

Quy trình xuất khẩu hàng hóa phi mậu dịch
                                                         Quy trình xuất khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Hồ sơ cần thiết thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch 

Các chứng từ cần thiết cho xuất khẩu hàng phi mậu dịch (tùy thuộc vào tình trạng thông quan của từng loại hàng hóa cụ thể để nộp hồ sơ theo quy định) bao gồm:

 • Tờ khai xuất khẩu hàng hóa phi mậu dịch: 02 bản chính.
 • Giấy ủy quyền: 01 bản chính.
 • Giấy tờ cho phép xuất khẩu viện trợ nhân đạo và tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo từ cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp xuất khẩu hàng viện trợ nhân đạo): 01 bản chính.
 • Giấy tờ cho phép định cư ở nước ngoài từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp xuất khẩu tài sản di chuyển của cá nhân hoặc gia đình): 01 bản sao chứng thực.
 • Giấy tờ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển tài sản của tổ chức ra nước ngoài: 01 bản sao chứng thực.
 • Giấy phép xuất khẩu hàng hóa (đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa cấm hoặc hàng hóa xuất khẩu có điều kiện): 01 bản chính.
 • Các giấy tờ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có quyền xuất nhập khẩu hàng hoá không? 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư 04/2014/TT-BCT, cá nhân không được phép kinh doanh xuất nhập khẩu. Điều này có nghĩa là cá nhân không có quyền thực hiện các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa với mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, họ có thể nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch, có thể là tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng hoặc hàng hóa cá nhân mang theo bản thân hoặc gửi theo vận tải đơn mà không nhằm mục đích thương mại.

Nếu cá nhân muốn sử dụng các sản phẩm này để kinh doanh, họ có thể ủy thác một công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc một đại lý hải quan để thực hiện thủ tục hải quan thay cho họ. Trong trường hợp này, công ty nhập khẩu ủy thác hoặc đại lý hải quan sẽ đại diện cho cá nhân để thực hiện các thủ tục hải quan cần thiết. Các nghĩa vụ về thuế sẽ áp dụng cho cá nhân thông qua đơn vị đã được ủy thác, và cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản thuế liên quan.

Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dich

Sau đây là thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch chi tiết cần nắm rõ để tiết kiệm thời gian 

Bước 1: Người phụ trách thủ tục hải quan nộp hồ sơ hải quan cho việc xuất khẩu hàng phi mậu dịch. 

Các giấy tờ và hồ sơ hải quan bao gồm:

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các thông tin được quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
 • Trong trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 của Điều 25 trong Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan nộp 02 bản chính của tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK tại Phụ lục IV của Thông tư.
 • Giấy phép xuất khẩu, bao gồm 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu hàng hóa nhiều lần.
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra từ cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, bao gồm 01 bản chính.
 • Đối với các chứng từ quy định, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ gửi giấy phép xuất khẩu và văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Trong trường hợp này, người khai hải quan không cần phải nộp khi thực hiện thủ tục hải quan.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ chi tiết 

Quy định xuất khẩu hàng phi mậu dịch
                                                         Quy định xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Bước 3: Chờ xét duyệt 

Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch sẽ được quyết định dựa trên: tài liệu, hồ sơ, hình thức và mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa và được thực hiện bởi lãnh đạo Chi cục hải quan, tuân theo các nguyên tắc được quy định tại Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Đối với các hàng hóa được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ, sẽ kiểm tra theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 154/2005/NĐ-CP.

Các khoản thuế, lệ phí và các khoản khác được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Bước 4: Thông quan 

Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch, hàng hoá sẽ được thông quan 

Lưu ý làm thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Để quy trình xuất khẩu hàng phi mậu dịch được suôn sẻ, ngoài thủ tục cần lưu ý những điểm sau đây: 

Hướng dẫn chi tiết về xuất khẩu hàng phi mậu dịch
                                               Hướng dẫn chi tiết về xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Thuế nhập khẩu 

Thuế nhập khẩu được áp dụng cho hàng hóa phi mậu dịch phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa dưới 1,000,000 VND không yêu cầu đóng thuế. .

Hưởng thuế ưu đãi

Hàng phi mậu dịch cũng có thể được hưởng thuế ưu đãi nếu có chứng nhận xuất xứ (C/O).

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán cho thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch có thể là thanh toán hoặc không thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp thanh toán hàng mẫu hoặc hàng viện trợ nhân đạo,  không cần thanh toán qua ngân hàng.

Kiểm tra chuyên ngành 

Đa số hàng phi mậu dịch không cần kiểm tra chuyên ngành hoặc làm các chứng nhận hợp chuẩn hợp quy hoặc công bố sản phẩm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp thường có thể khai giá quá thấp do hàng phi mậu dịch không yêu cầu thanh toán, dẫn đến việc phần lớn hàng hóa phi mậu dịch bị tham vấn giá. Chi tiết về vấn đề tham vấn giá có thể được tìm thấy trong Quy định về tham vấn giá trong Thông tư 39/2018/TT-BTC.

ANL – Đối tác vận chuyển quốc tế uy tín

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và 3 trụ sở tại Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam, ANL chuyên cung cấp các giải pháp vận chuyển quốc tế uy tín. Sở hữu những ưu điểm nổi bật giúp vận chuyển đa dạng hàng hoá: 

Đội ngũ giàu kinh nghiệm

Đội ngũ nhân sự tận tâm thông thạo thủ tục hải quan giúp tiết kiệm tối đa thời gian và rủi ro giấy tờ phát sinh 

Đa dạng phương tiện vận chuyển

ANL hiểu nhu cầu của mỗi khách hàng là khác nhau. Vì thế, chúng tôi thiết kế các lộ trình vận chuyển phù hợp cho từng trường hợp 

Hệ thống lưu trữ và kho bãi hiện đại

Cơ sở vật chất của ANL bao gồm các kho bãi và trung tâm lưu trữ đạt chuẩn quốc tế. 

Công nghệ và Quản lý thông minh

ANL sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến để quản lý và theo dõi hàng hóa trong thời gian thực. Hệ thống quản lý thông minh giúp tối ưu hóa quy trình vận chuyển, giảm thiểu thất thoát và nhanh chóng giải quyết vấn đề khi có sự cố.

Bài viết vừa rồi mong rằng đã giúp bạn đọc hiểu về thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch và những điều kiện liên quan. Trong trường hợp bạn cần tìm một đơn vị vận chuyển quốc tế uy tín thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. 

Rate this post
Nhận Báo Giá